Simpozionul National de Psihogerontologie

«PSIHOLOGIE ŞI ÎMBĂTRÂNIRE – ACTUALITĂŢI ŞI TENDINŢE ÎN CONTEXT EUROPEAN»
organizat de A.R.P.C. şi creditat C.P.R. cu 10 credite cu ocazia celui de-al VII-lea CONGRES NAŢIONAL de GERONTOLOGIE şi GERIATRIE cu participare internaţională „Gerontologia şi Geriatria în Context European”

Data si Locatie: Vineri, 30 Octombrie 2015 ● I.N.G.G. “Ana Aslan” Bucureşti

Tematica

Conferinte I: Asociatia Romana de Psihologie Clinica
• Lect. Univ. Dr. Drăghici Rozeta, Psiholog Pr. Supervizor Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”, Reprezentant naţional E.F.P.A. – S.C. Geropsihologie – Gerontopsihologia – tendinţe româneşti şi europene
• Oprea Manuela Cristina, Psiholog Pr. Supervizor, Coordonator Departament Psihologie Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alex. Obregia” – Rolul psihologului clinician în instituţiile de sănătate mintală
• Drd. Moglan Maria, Psiholog Spec. Supervizor, Vicepreşedinte Societatea Română Alzheimer – Centrul Memoriei – Centru pilot pentru depistarea si diagnosticarea precoce a bolii Alzheimer. Rolul neuropsihologului in cadrul echipei multidisciplinare
• Onu Paula, Psiholog Pr. Supervizor Institutul Clinic Fundeni Bucureşti – Secţia Neurologie, vicepreşedinte Asociaţia Română de Psihologie Clinică – Asociaţia Română de Psihologie Clinică – o necesitate?

Conferinţe II: Sens şi existenţă în psihologia îmbătrânirii
• Prof. Univ. Dr., C.Ş.I Vasile Cristian, Psiholog Pr. Supervizor – Univ. Ploieşti, Colegiul Psihologilor din România – Comitetul Director, Comisia Psihologie Clinică – Structuri de identitate şi imunogeneza psihologică la vârsta a III-a
• Conf. Univ. Dr., C.Ş.II Popa Camelia, Psiholog Pr. Supervizor Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Coordonator adj. Departament Psihologie – Reţelele sociale de suport ale vârstnicilor depresivi
• Conf. Univ. Dr., C.Ş.III Rada Cornelia, Psiholog Institutul de Antropologie „Francisc Rainer” – Impactul înaintării în vârstă asupra petrecerii timpului liber şi greutăţii corporale
• Conf. Univ. Dr. Vasile Diana-Lucia, Psiholog Pr. Supervizor, Preşedinte Institutul pentru Studiul şi Tratamentul Traumei – Îmbătrânirea – un punct de vedere psihotraumatologic

Sesiune Comunicări ştiinţifice
Gerontopsihologia – abordare interdisciplinară

Masă rotunda
Gerontopsihologia clinică – evaluare şi intervenţii specifice