Psihodiagnostic clinic

Psihodiagnosticarea presupune evaluarea sistematica a conditiei psihice la un moment dat si poate viza urmatoarele:

• Descrierea tabloului clinic al pacientului (sau a problemelor şi/sau cerinţelor/obiectivelor/scopurilor clientului)
• Impactul tabloului clinic prin surprinderea dinamicii şi consecinţelor psiho-sociale ale acestuia
• Operaţionalizarea tabloului clinic în probleme de viaţă specifice pacientului (stabilirea listei de probleme) şi/sau în obiective/scopuri clinice specifice clientului

• Stabilire QI coeficient de inteligenţă
• Evaluarea nivelului de dezvoltare psihologica
• Evaluarea functiilor cognitive, conative, afective
• Evaluarea personalitatii si a structurii tipologice
• Evaluare neurocognitiva si a functionarii globale
• Evaluarea si stabilirea nivelului cognitiv in cazul: dementa Alzheimer, boala Parkinson, demente mixte, AVC, schizofrenie, retard mental pentru incadrarea in grad de handicap de catre Comisia de Expertiza a Persoanelor Adulte cu Handicap, Comisia pentru Expertiza a Capacitatii de Munca (MMSE, GAFS, Testul Ceasului, Reisberg, PANSS, MADRAS etc.)
• Evaluare psihoaptitudinala
• Evaluarea functionarii relationale
• Evaluarea psihologica a copiilor si adolescentilor
• Evaluare aptitudinala in vederea orientarii scolare a copiilor si adolescenţilor
• Evaluare psihologica pentru stabilirea pregatirii psihologice a copiilor pentru activitatea scolara
• Evaluarea psihologica a minorilor in vederea implicarii in diverse activitati: sportive, modeling etc.