Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare

„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”
– conferinţă naţională cu participare internaţională –
Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90
Potrivit Comitetului Psihologilor al Colegiului Psihologilor din România, creditele oferite la Conferinţa sunt:

  • Participare ca audient – 5 credite
  • Prezentarea unei lucrări / poster – 10 credite pentru fiecare lucrare/ poster.
  • Participanţi la workshop – 10 credite pentru fiecare workshop
  • Coordonator de workshop – 12 credite