Creierul în bolile psihice

Eveniment organizat in cadrul „Brain Awareness Week” la Spitalul de Psihiatrie Titan ”Dr. Constantin Gorgos”. Săptămâna dedicată conștientizării importanței creierului, sănătății creierului și promovării studiului acestuia.
Citeste articol

Conferinta Nationala Alzheimer 2016

Conferința va reuni, conform tradiției, specialiști și cercetători de renume din țară și străinătate care vor aborda o varietate de teme precum: criterii actuale de diagnostic și importanța biomarkerilor, abordări actuale în cercetarea tulburărilor neurodegenerative, nevoile pacienților cu demență din perspectiva persoanelor afectate
Citeste articol

Simpozionul National de Psihogerontologie

«PSIHOLOGIE ŞI ÎMBĂTRÂNIRE – ACTUALITĂŢI ŞI TENDINŢE ÎN CONTEXT EUROPEAN»
organizat de A.R.P.C. şi creditat C.P.R. cu 10 credite cu ocazia celui de-al VII-lea CONGRES NAŢIONAL de GERONTOLOGIE şi GERIATRIE cu participare internaţională „Gerontologia şi Geriatria în Context European”
Citeste articol

Conferința de Psihologie Aplicată – Braşov 2015

a X-a ediție aniversară a Conferinței de Psihologie Aplicată cu participare internațională “Discernământ/Capacitate de exercițiu – Evaluare și intervenție psihologică vs. Diagnostic și tratament medical” organizată de Asociația Psihologilor Atestați din România (A.P.A.R.),
Citeste articol